1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
using System;
using System.Collection;
using Ahmet;
using Ahmet.Life;
using Ahmet.Education;
 
namespace CVproject
{
public partial class MyLife : Life
{
public Hakkimda()
{
InitializeComponent();
 
LifeElement isimSoyisim = "Ahmet Bahadır KARABULUT";
LifeElement dogumTarihi = "11.06.1994";
LifeElement sehir = "İzmir";
LifeElement ePosta = "ack@ahmetkarabulut.com.tr";
LifeElement skype = "ahmetbkarabulut";
 
JobElement currentJob = UNIT Bilişim Teknolojileri Araştırma&Geliştirme; //Yazılım Mühendisi olarak
 
EducationElement lise = getHighSchoolEducation();
EducationElement ilkUniversite = getUniversityEducation(university first);
EducationElement ucuncuUniversite = getUniversityEducation(university last);
 
ArrayList yeteneklerim = getSkills();
 
LanguageElement anaDil = Language.getLangByName("Türkçe");
firstLanguage.level = Language.level.native;
LanguageElement ikinciDil = Language.getLangByName("İngilizce");
secondLanguage.level = Language.level.upperIntermediate;
}
 
public EducationElement getHighSchoolEducation()
{
EducationElement highSchool = new EducationElement();
highSchool.name = "Karşıyaka Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi";
highSchool.yearOfStudy = "09/2008–06/2012";
highSchool.educationDepartment = "Matematik - Fen";
return highSchool;
}
 
public EducationElement getUniversityEducation(university u)
{
EducationElement university = new EducationElement();
switch(u)
{
case "ilk":
university.name = "Orta Doğu Teknik Üniversitesi";
university.yearOfStudy = "2012 – 2014";
university.educationDepartment = "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi";
university.prep = "İngilizce Hazırlık Sınıfı"; //Seviye : Upper Intermediate
break;
case "last":
university.name = "Ege Üniversitesi";
university.yearOfStudy = "2015 - 2018";
university.educationDepartment = "Bilgisayar Mühendisliği";
university.transfer = true;
university.transferType = "Yatay Geçiş"; //Ortalama ile
break;
}
return university;
}
 
public ArrayList getSkills
{
ArrayList skills = new ArrayList();
skills.Add("C# - Çok İyi");
skills.Add("ASP.NET - Çok İyi");
skills.Add("JAVA - Orta");
skills.Add("PHP - Çok İyi");
skills.Add("HTML - Çok İyi");
skills.Add("CSS - İyi");
skills.Add("JavaScript - Orta");
skills.Add("MS SQL - Orta");
skills.Add("PDO SQL - Orta");
skills.Add("C - İyi");
return skills;
}
//Okuduğunuz İçin Teşekkürler
}
}